Thứ hai, 00/00/2023
°

Dự toán NS đã được cấp có thẩm quyền giao

Tên báo cáo Năm/kỳ báo cáo Biểu mẫu Số QĐ công bố Ngày công bố Đường dẫn văn bản
Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 2024 1208/QĐ-BKHĐT 24/05/2024
Báo cáo việc công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN quý I năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 2024 2763/BKHĐT-VP 12/04/2024 vbdi_12089_2763_congvan_1_4.signed.pdf
Báo cáo việc công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN quý IV và năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 2024 1125/BKHĐT-VP 19/02/2024 vbdi_12089_1125_congvan_1_9.signed.pdf
Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 2023 2075/QĐ-BKHĐT 29/12/2023 2075.QK.BKHDT-1.pdf
Quyết định về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước đợt 1 năm 2024 2023 2076/QĐ-BKHĐT 29/12/2023 vbdi_7861_2076_quyetdinh_1_17.signed-1.pdf
Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 2023 1920/QĐ-BKHĐT 24/11/2023 1920-QĐ-BKHĐT.pdf
Quyết định về việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 (Dự toán NSNN năm 2022 được chuyển sang năm 2023) 2023 1416/QĐ-BKHĐT 16/08/2023 1416-QD-BKHDT.pdf
Quyết định về việc điều chỉnh, giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 2023 1077/QĐ-BKHĐT 14/06/2023 1077.QD.BKHDT.pdf
Quyết định về việc điều chỉnh, giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 2023 473/QĐ-BKHĐT 31/03/2023 473.QD.BKHDT.pdf
Quyết định về việc giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 2023 73/QĐ-BKHĐT 19/01/2023 73-QD-BKHDT.pdf
Hiển thị từ 1 đến 10 trong 38 bản ghi
  1 2 3 4