Thứ hai, 00/00/2023
°

Chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Ngày 04/01/2021 - 15:54:00 | 3612 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

STT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Kế hoạch năm 2021 Quốc hội giao

Mục tiêu phấn đấu năm 2021 của Chính phủ

Cơ quan chủ trì theo dõi, đánh giá

1

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP)

%

Khoảng 6

Khoảng 6,5

Bộ KHĐT

2

GDP bình quân đầu người

USD

Khoảng 3.700

Khoảng 3.700

Bộ KHĐT

3

Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân

%

Khoảng 4

Khoảng 4

Bộ KHĐT

4

Tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng

%

Khoảng 45-47

Khoảng 45-47

Bộ KHĐT

5

Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội

%

Khoảng 4,8

Khoảng 4,8

Bộ KHĐT

6

Tỷ lệ lao động qua đào tạo

%

Khoảng 66

Khoảng 66

Bộ LĐTBXH

- Trong đó: Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ

%

Khoảng 25,5

Khoảng 25,5

7

Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế

%

Khoảng 91

Khoảng 91

Bộ YT

8

Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều

Điểm %

1 - 1,5

1 - 1,5

Bộ LĐTBXH

9

Tỷ lệ dân cư khu vực thành thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung

%

Trên 90

Trên 90

Bộ XD

10

Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị

%

Trên 87

Trên 87

Bộ TNMT

11

Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường

%

Khoảng 91

Khoảng 91

Bộ KHĐT

12

Tỷ lệ che phủ rừng

%

Khoảng 42

Khoảng 42

Bộ NNPTNT

 

 


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác