Thứ hai, 00/00/2023
°

Thứ trưởng Trần Duy Đông chủ trì cuộc họp với các đơn vị về triển khai Đề án 06

Ngày 29/02/2024 - 19:45:00 | 1472 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

(MPI) - Chiều ngày 29/02/2024, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông, thành viên Ban Chỉ đạo Đề án 06 chủ trì cuộc họp với các đơn vị thuộc Bộ về triển khai các nội dung được giao liên quan đến "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" (Đề án 06).

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: MPI

Thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án 06, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 173/QĐ-BKHĐT ngày 15/02/2023 về kế hoạch hành động của Bộ trong việc triển khai Đề án 06. Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia và các văn bản chỉ đạo liên quan, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 1392/QĐ-BKHĐT ngày 10/8/2023 về kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2024 và những năm tiếp theo thực hiện Đề án 06.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan đã báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ trong thời gian qua và đề xuất kế hoạch triển khai nhiệm vụ trong năm 2024 và những năm tiếp theo để thực hiện Đề án 06 tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bám sát các nhiệm vụ được giao tại Quyết định 06, Chỉ thị số 05 năm 2023, Chỉ thị 04/CT-TTg năm 2024 và các văn bản chỉ đạo liên quan, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo các đơn vị được giao tích cực triển khai các nhiệm nhằm đơn giản các thủ tục hành chính trong lĩnh vực liên quan; về thống kê cơ sở dữ liệu; kết nối, tích hợp, chia sẻ cơ sở dữ liệu; xác định đảm bảo an toàn an ninh mạng;…

Thứ trưởng Trần Duy Đông phát biểu. Ảnh: MPI

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Trần Duy Đông đánh giá cao ý kiến phát biểu thẳng thắn, trách nhiệm của các đơn vị và cho biết, việc triển khai Đề án 06 được thực hiện rất quyết liệt và đã đạt những kết quả tích cực.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Chỉ thị để đẩy mạnh triển khai Đề án 06 và mới đây là Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/02/2024 về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo, trong đó nêu rõ việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển hạ tầng thông tin, viễn thông, tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, việc triển khai Đề án là nội dung quan trọng, đột phá để thực hiện chiến lược, tạo ra nhiều tiện ích, dịch vụ, mang lại lợi ích thiết thực, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn, hiệu quả hơn.

Thứ trưởng Trần Duy Đông đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai các nhiệm vụ được giao một cách khẩn trương, nghiêm túc theo yêu cầu, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đột phá để thực hiện chiến lược, tạo ra nhiều tiện ích, dịch vụ, mang lại lợi ích thiết thực, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn, hiệu quả hơn./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác