Thứ hai, 00/00/2023
°

Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023

Ngày 20/03/2024 - 18:41:00 | 596 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

(MPI) - Ngày 20/3/2024, Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư được tổ chức dưới sự đồng chủ trì của Đoàn Chủ tịch Hội nghị gồm đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và đồng chí Lê Thị Tường Thu, Chủ tịch Công đoàn Bộ. Về phía khách mời có ông Nguyễn Văn Đông, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc tham dự Hội nghị. Ảnh: MPI

Hội nghị được tổ chức nhằm thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, là diễn đàn dân chủ, công khai phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Đồng thời, động viên, tuyên dương và khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn và hoạt động đoàn thể; phát động phong trào thi đua năm 2024 trong toàn Ngành.

Ông Bùi Anh Tuấn, Chánh Văn phòng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Ảnh: MPI

Trình bày Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Bùi Anh Tuấn, Chánh Văn phòng Bộ cho biết, trong Chương trình công tác năm 2023 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, mặc dù là Bộ có số lượng đề án được giao nhiều nhất (chiếm trên 16%), song Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành 100% các đề án, nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong Chương trình công tác, không nợ đọng.

Trong năm 2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền: 02 Luật, 08 Nghị quyết của Quốc hội, 05 Nghị định của Chính phủ, 15 Thông tư, 17 Nghị quyết của Chính phủ, 05 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm cơ quan thường trực hoặc giữ vai trò chủ trì, đầu mối tổng hợp của 06 Tổ công tác đôn đốc giải ngân, 26 đoàn công tác của Thành viên Chính phủ về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu tại các địa phương, Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư tại các bộ, ngành và địa phương, 07 Hội đồng điều phối vùng và nhiều Ban chỉ đạo khác; làm thường trực Hội đồng thẩm định và đã tổ chức thẩm định 05 quy hoạch vùng, 59 quy hoạch tỉnh, 01 Chương trình mục tiêu quốc gia, 04 dự án quan trọng quốc gia, 41 chương trình, dự án lớn thuộc thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ; hoàn thành và trình cấp có thẩm quyền nhiều đề án, báo cáo lớn, đã ban hành gần 13.000 văn bản liên quan đến các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư…

Đồng chí Lê Thị Tường Thu, Chủ tịch Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu. Ảnh: MPI

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Tường Thu, Chủ tịch Công đoàn Bộ đã trình bày báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2023 và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của các đơn vị. Đồng chí Hoàng Văn Hà, Phó Chánh Thanh tra Bộ, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân trình bày Báo cáo Tổng kết công tác nhiệm kỳ 2022-2024 và phương hướng, hoạt động nhiệm kỳ 2024-2026 của Ban Thanh tra nhân dân.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau đánh giá kết quả hoạt động năm 2023, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và đưa ra một số ý kiến, giải pháp liên quan đến cải thiện cơ sở vật chất, điều kiện làm việc và nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan. Các kiến nghị từ các đại biểu tham dự đã được lãnh đạo Bộ và các đơn vị liên quan trả lời và giải đáp thắc mắc. Hội nghị cũng đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2024-2025.

Ban Thanh tra nhân dân Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2024-2025. Ảnh: MPI

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đông đánh giá cao tính dân chủ tại Hội nghị được thể hiện qua các ý kiến đóng góp, tham luận trực tiếp đến từ các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ cũng như giải đáp thắc mắc đến từ lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đồng thời bày tỏ hy vọng trong tương lai, hoạt động công đoàn sẽ tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh, chăm lo tới đời sống của các công đoàn viên, cũng như công đoàn tiếp tục chủ động bám sát thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc và Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Văn Đông tặng các quyết định, bằng khen. Ảnh: MPI

Hội nghị được nghe công bố các quyết định tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ cho các cá nhân đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua ngành Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2021-2023; tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư dành cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác của Bộ năm 2023.

Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ảnh: MPI

Trao tặng khen thưởng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, gồm: Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 01 tập thể và 02 cá nhân.

Trao tặng khen thưởng của Công đoàn Viên chức Việt Nam, gồm: Giải thưởng “Gương mặt của năm” năm 2023 cho 04 cá nhân thuộc Công đoàn Bộ; Cờ thi đua của Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam cho tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2023”; Bằng khen của Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam cho 06 tập thể và 13 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phòng trào thu đua xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2023.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc phát động phong trào thi đua năm 2024. Ảnh: MPI

Tại Hội nghị, nhằm tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành Kế hoạch,  Đầu tư và Thống kê, giữ vững ngọn cờ cải cách, với một tâm sáng và một trái tim lửa, cùng khát vọng vươn lên, kế thừa các mặt tích cực, kết quả đạt được trong những năm qua của toàn Ngành, kiên quyết, kiên trì vượt qua khó khăn, khắc phục những mặt còn hạn chế, bất cập, tiếp tục khẳng định, nâng cao vị trí, vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp, vai trò tiên phong trong xây dựng tầm nhìn phát triển đất nước, đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm để bảo đảm thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược, triển khai nhiều cải cách, đột phá, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc đã phát động phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết đồng lòng, kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, đổi mới sáng tạo, hiệu quả bền vững tập trung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2024”.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao năm 2024, Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị các đơn vị trong toàn Ngành tập trung thực hiện thi đua theo các nội dung chủ yếu. Thứ nhất, hoàn thành các đề án, nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; bám sát, nắm chắc tình hình kinh tế thế giới và trong nước để chủ động tham mưu giải pháp, chính sách phù hợp, kịp thời, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh thực hiện 03 đột phá chiến lược, các giải pháp trong trung và dài hạn, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, khuyến khích đổi mới, sáng tạo.”

Thứ hai, tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ đẩy mạnh đôn đốc, chỉ đạo các giải pháp thúc đẩy nhanh hơn, mạnh mẽ hơn giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án hạ tầng chiến lược, trọng điểm, quan trọng quốc gia, đường cao tốc, đường ven biển, liên vùng, cảng hàng không, bến cảng, hạ tầng đô thị…, các Chương trình mục tiêu quốc gia ngay từ đầu năm 2024; điều chỉnh, xử lý những vấn đề đặt ra trong quản lý đầu tư công; kiên quyết loại bỏ tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí, kiếm hiệu quả

Thứ ba, triển khai thực hiện đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng đối với các đề án, nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ, trọng tâm như: tham mưu, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành các văn bản theo thẩm quyền để tổ chức triển khai Luật Hợp tác xã, Luật Đấu thầu; sửa đổi Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ về đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo…; cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội các địa phương; Nghị định về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ đầu tư; Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế… Phát huy tính chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực.

Thứ tư, triển khai thực hiện đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng đối với các đề án, nhiệm vụ được giao, trong đó, tập trung vào một số đề án, nhiệm vụ trọng tâm như: Trình Chính phủ ban hành các Nghị định: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hợp tác xã, Luật Đấu thầu. Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ về đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo; …; Thực hiện tốt vai trò là cơ quan thường trực của Tổ Biên tập giúp việc cho Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội XIV của Đảng để xây dựng Báo cáo tình hình 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021-2030), Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030 trình Đại hội XIV của Đảng.

Thứ năm, tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu, tham mưu các mô hình kinh tế mới. Tập trung thực hiện hiệu quả, thực chất cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng cường năng lực nội sinh, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển nhanh, bền vững. Khuyến khích phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế; quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Thứ sáu, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo. Nghiên cứu cơ chế và cụ thể hóa các quy định trong việc hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Liên kết, hợp tác với các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm huy động tối đa các nguồn hỗ trợ tài chính, tri thức tham gia vào hoạt động đổi mới sáng tạo. Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, trong đó dự kiến đào tạo khoảng 50 nghìn nhân lực, chuyên gia cho ngành công nghiệp bán dẫn.

Thứ bảy, tiếp tục điều tra, tổng hợp và cung cấp thông tin thống kê kịp thời, chính xác phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước và Chính phủ; phục vụ đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm 2021-2025. Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ của Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tổ chức tốt Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024.

Thứ tám, đẩy nhanh tiến độ thẩm định các quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; trình phê duyệt 05 quy hoạch vùng trong nửa đầu năm 2024 theo tinh thần tại Nghị quyết số 109/2023/QH15 của Quốc hội. Xây dựng Kế hoạch thực hiện quy hoạch 05 vùng sau khi được phê duyệt; tham mưu phát huy hiệu quả các Hội đồng điều phối vùng, thúc đẩy liên kết vùng gắn với xúc tiến đầu tư.

Toàn cảnh Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023. Ảnh: MPI

Để đạt được các mục tiêu và nội dung, chỉ tiêu thi đua của năm 2024, toàn thể các đơn vị trong Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê cần triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm như quán triệt, chấp hành nghiêm, thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, thực chất Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng. Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, trong đó nội lực là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, kết hợp với ngoại lực là quan trọng, cần thiết, đột phá, thường xuyên.

Tập trung chỉ đạo điều hành chủ động, linh hoạt, đúng thời điểm, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, nhịp nhàng giữa các chính sách. Bám sát tình hình thực tiễn, phản ứng chính sách kịp thời, phù hợp, nhất là đối với những vấn đề cấp bách phát sinh trong ngắn hạn, đồng thời thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp mang tính căn cơ trong trung và dài hạn. Đẩy mạnh xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy phát triển liên kết vùng, khu kinh tế với tập trung ưu tiên đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, thực hiện đột phá chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước…

Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học và công nghệ; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu và triển khai các giải pháp chuyển đổi số; thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển bền vững theo Chương trình nghị sự phát triển bền vững năm 2030 của Liên hợp quốc. Xây dựng Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030…

Hội nghị đã làm việc với tinh thần cầu thị, thẳng thắn thảo luận việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2022, được nghe trao đổi các kiến nghị từ đại diện các đơn vị trong Bộ cũng như thông qua Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023.

Năm 2024 là năm bản lề quan trọng đối với đất nước, cụ thể với Bộ Kế hoạch và Đầu tư khi là cơ quan tham mưu chiến lược về tình hình kinh tế - xã hội cho Chính phủ. Kế thừa những thành tựu, kết quả đạt được trong năm 2023 và truyền thống tốt đẹp gần 80 năm qua của ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê, Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ nêu cao ý thức trách nhiệm và phối hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, hướng tới xây dựng môi trường làm việc văn minh, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và cá nhân Bộ trưởng giao trong năm 2024./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác