Thứ hai, 00/00/2023
°

Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác công đoàn và ký giao ước thi đua năm 2024

Ngày 04/03/2024 - 12:08:00 | 585 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

(MPI) - Ngày 04/3/2024, Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác công đoàn và ký giao ước thi đua năm 2024. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, Bí thư Đảng ủy cơ quan tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị do Chủ tịch Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lê Thị Tường Thu chủ trì. Tham dự Hội nghị có Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Văn Đông; ông Hà Quốc Trung, Chủ tịch Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ -Trưởng Khối Thi đua I, Công đoàn viên chức; đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Đoàn Thanh niên cơ quan cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Bộ; đại diện Ban Chấp hành Công đoàn các đơn vị trực thuộc; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Bộ; Ủy viên các ban: Nữ công, Văn thể, Thanh tra nhân dân.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: MPI

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Bộ, đảng ủy cơ quan, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đánh giá cao kết quả hoạt động trong năm 2023 của Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư; các đoàn viên công đoàn luôn tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Bộ và Đảng ủy cơ quan. Công đoàn Bộ đã phối hợp với chính quyền và các tổ chức đoàn thể tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, thăm hỏi để động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ, tạo bầu không khí phấn khởi và quyết tâm thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Về các nhiệm vụ triển khai trong năm 2024, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đề nghị các đồng chí dự họp tập trung trao đổi thẳng thắn, cho ý kiến đối với các nội dung dự thảo kế hoạch, trong đó, tiếp tục bám sát chỉ đạo xuyên suốt của Trung ương Đảng, các cấp ủy đảng cơ sở, các cấp hành chính với tinh thần năm sau tốt hơn năm trước; các chỉ đạo, hướng dẫn của Công đoàn cấp trên; Bám sát và thực hiện theo kế hoạch hoạt động của Công đoàn viên chức Việt Nam; Chương trình toàn khóa và chú trọng đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động công đoàn, xác định nhiệm vụ chủ yếu tập trung chỉ đạo, thực hiện các hoạt động trong năm hiệu quả, thiết thực.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương cũng đánh giá cao điểm mới trong hoạt động của Công đoàn Bộ đó là việc ký giao ước thi đua năm 2024 giữa Công đoàn Bộ với các công đoàn bộ phận trực thuộc. Điều này có ý nghĩa, tạo sự quyết tâm đồng lòng trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan.

Hình ảnh tại Hội nghị. Ảnh: MPI

Theo dự thảo Kế hoạch công tác Công đoàn năm 2024 được trình bày tại Hội nghị, trong năm, Ban Chấp hành Công đoàn Bộ tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ về công tác về tuyên giáo; văn thể; tổ chức; công tác xã hội, từ thiện; công tác đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên công đoàn; công tác nữ công; công tác kiểm tra, giám sát; công tác thi đua khen thưởng; công tác tài chính.

Dự thảo đưa ra các nội dung cụ thể như tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về "Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới"; Tập trung triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền phổ biến Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XXV Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2023-2028 trong các cấp trực thuộc Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phù hợp với từng đối tượng cán bộ, đoàn viên, người lao động; Tổ chức thiết thực các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng.

Tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nâng cao chất lượng công tác tham mưu, xây dựng văn bản chính sách, pháp luật; rèn luyện tác phong, lề lối làm việc khoa học; cách ứng xử, giao tiếp và tinh thần phục vụ nhân dân.

Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động công đoàn; Tuyên truyền chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền hoạt động sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn và các dự án luật liên quan đến tổ chức công đoàn và người lao động; Tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, CBCCVCLĐ nâng cao chất lượng công tác tham mưu, xây dựng văn bản chính sách, pháp luật; rèn luyện tác phong, lề lối làm việc khoa học.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tham gia ý kiến đối với dự thảo kế hoạch công tác công đoàn năm 2024, đại biểu đánh giá cao các hoạt động của Công đoàn Bộ; bày tỏ cơ bản thống nhất với các chương trình, hoạt động Dự thảo và đề xuất một số nhiệm vụ cụ thể để khi ban hành mang tính khả thi; khẳng định, tiếp tục bám sát các nội dung của kế hoạch để tổ chức thực hiện hiệu quả các hoạt động tại đơn vị, tiếp tục tăng cường giao lưu, đoàn kết các công đoàn viên; làm tốt hoạt động chăm lo đời sống cho công đoàn viên chức với những hoạt động ý nghĩa, thiết thực, ấm cúng; tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động thiện nguyện.

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Văn Đông đánh giá cao các kết quả hoạt động của Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư; luôn nhận được sự quan tâm của cá nhân Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng và tập thể lãnh đạo Bộ; góp phần vào việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Bộ.

Đồng chí Nguyễn Văn Đông đề nghị trên cơ sở các ý kiến góp ý, Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch công tác năm 2024; đặc biệt, bám sát Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; tiếp tục quan tâm, làm tốt các hoạt động thiện nguyện, văn thể, nghiên cứu khoa học; kiểm tra, giám sát.

Đối với công tác kiểm tra, giám sát, đồng chí Nguyễn Văn Đông nhấn mạnh, đây là nội dung quan trọng cần được xây dựng kế hoạch cụ thể, thiết thực nhằm bảo đảm hoạt động kiểm tra, giám sát đi vào nề nếp ngay từ đầu nhiệm kỳ; bám sát công tác kiểm tra, giám sát năm 2024 của Công đoàn Viên chức Việt Nam; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong các cấp công đoàn, nhất là đối với các chủ trương mới và công tác tài chính công đoàn; chỉ đạo các cấp công đoàn tích cực kiểm tra đồng cấp và cấp dưới, việc triển khai thực hiện các chương trình, nhiệm vụ công tác của công đoàn cấp trên, thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Chủ tịch Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lê Thị Tường Thu phát biểu. Ảnh: MPI

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Bộ Lê Thị Tường Thu cảm ơn các ý kiến chỉ đạo cũng như sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ, Công đoàn Viên chức Việt Nam đối với các hoạt động của Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đồng thời đánh giá cao các ý kiến góp ý của đại diện các công đoàn trực thuộc, của Đoàn Thanh niên, Ban Thanh tra nhân dân cơ quan; khẳng định trên cơ sở các ý kiến góp ý, Công đoàn Bộ sẽ nghiên cứu, tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện và báo cáo cấp có thẩm quyền trước khi ban hành; đảm bảo các hoạt động có ý nghĩa tập trung, hiệu quả.

Đồng chí Lê Thị Tường Thu cho biết, năm 2024 là năm kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam, 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và 79 năm thành lập Ngành Kế hoạch và Đầu tư. Do vậy bên cạnh các hoạt động thường xuyên sẽ có nhiều hoạt động phong phú, thiết thực để chào mừng các ngày lễ này. Cùng với đó là tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; hoạt động hỗ trợ các nhóm yếu thế.

Đồng thời đề nghị các công đoàn trực thuộc tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, tiếp tục có các hoạt động quan tâm, chăm lo chu đáo cho đoàn viên nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; thực hiện các chính sách, chế độ đối với đoàn viên công đoàn; triển khai các hoạt động, tạo phong trào ngày càng lớn mạnh, phát triển, tăng cường sự phối hợp giữa các tổ chức công đoàn với Công đoàn Bộ và giữa các tổ chức công đoàn với nhau; đóng góp cho các hoạt động chung của phong trào cơ quan ngày càng lớn mạnh hơn.

Ký giao ước thi đua năm 2024. Ảnh: MPI

Tại Hội nghị, dưới sự chứng kiến của Công đoàn viên chức Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Bộ Lê Thị Tường Thu đã phát động phong trào thi đua năm 2024; Công đoàn Bộ và các công đoàn trực thuộc đã ký giao ước thi đua năm 2024 với chủ đề đổi mới, sáng tạo trong hoạt động công đoàn vì quyền lợi của đoàn viên; đoàn kết, đồng lòng xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trung thành, trách nhiệm, liêm chính, dám nghĩ, dám làm, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Kế hoạch và Đầu tư; lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam và 79 năm thành lập Ngành Kế hoạch và Đầu tư.

Nhằm ghi nhận những thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2023, tại Hội nghị, đại diện Công đoàn Viên chức Việt Nam và Chủ tịch Công đoàn Bộ đã trao Bằng khen và Bằng khen chuyên đề của Công đoàn Viên chức Việt Nam cho các tập thể và cá nhân; trao Giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn Bộ cho 13 tập thể công đoàn trực thuộc./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác