Thứ hai, 00/00/2023
°
Giới thiệu

Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoan nghênh các cá nhân, tổ chức cung cấp phản ánh, kiến nghị về các quy định hành chính, bao gồm cả dự thảo quy định về thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh và đời sống của nhân dân thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ với mục tiêu nâng cao chất lượng các quy định hành chính và bảo đảm tính nghiêm minh trong việc thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính các cấp.

Cụ thể là:

Những vướng mắc trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, hoặc thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của cán bộ, công chức;

Sự không phù hợp của quy định hành chính với thực tế, sự không đồng bộ, không thống nhất của các quy định hành chính;

Quy định hành chính không hợp pháp; quy định hành chính trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia;

Phương án xử lý những phản ánh, kiến nghị tại các khoản nêu trên;

Việc thiếu công khai, minh bạch của cơ quan hành chính đối với các thông tin về thủ tục hành chính;

Góp ý vào dự thảo văn bản pháp luật có quy định về thủ tục hành chính;

Những vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính;

KHÔNG TIẾP NHẬN khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo; KHÔNG HƯỚNG DẪN việc thực hiện thủ tục hành chính.

Phạm vi tiếp nhận

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Cách thức gửi phản ánh, kiến nghị

Gửi phản ánh, kiến nghị bằng văn bản theo mẫu về Văn phòng Bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Số 6B Hoàng Diệu - Quận Ba Đình - Hà Nội; hoặc qua thư điện tử pkstthc@mpi.gov.vn. /.

Tra cứu kết quả trả lời

Lê Đình Lễ| 23/04/2024| Đã trả lờiPhản ánh về việc Gia hạn thời gian thực hiện dự án

Nội dung kiến nghị:

Hiện nay, tại địa phương tôi kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được HĐND huyện thông qua, trong quá trình thực hiện có nhiều dự án thuộc nhóm C với thời gian phê duyệt của dự án là 03 năm, cơ cấu nguồn vốn thực hiện là vốn đấu giá quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, tình hình đấu giá quyền sử dụng đất đang gặp nhiều khó khăn, không đảm bảo nguồn thu theo kế hoạch để bố trí cho các dự án đã được phê duyệt có thời gian thực hiện từ năm 2020-2022 và được gia hạn thời gian thực hiện đến năm 2023 nhưng hiện nay vẫn chưa hoàn thành.

Cho tôi hỏi, các trường hợp dự án nói trên có được tiếp tục gia hạn thời gian thực hiện nữa không? Nếu được thì thời gian gia hạn thực hiện tối đa là bao nhiêu tháng? Và được phép gia hạn thời gian thực hiện bao nhiêu lần? Thẩm quyền cho phép gia hạn thời gian thực hiện đối với dự án nhóm C? Nếu không được phép kéo dài thời gian thực hiện thì thủ tục để kết thúc dự án khi chưa hoàn thành mục tiêu đề ra như thế nào?

Đồng Viết Thành| 08/04/2024| Đã trả lờiPhản ánh về việc Điều chỉnh dự án đầu tư dưới 12 tháng

Nội dung kiến nghị:

Theo quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 41 Luật Đầu tư 2020, dự án kéo dài tiến độ thực hiện dự án đầu tư mà tổng thời gian đầu tư dự án vượt quá 12 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Theo Điểm b Khoản 2 Điều 43 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định: “b) Khi điều chỉnh nội dung dự án đầu tư không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 41 của Luật Đầu tư, nhà đầu tư không phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư”.

Tôi xin hỏi, dự án đầu tư muốn gia hạn thời gian thực hiện dự án dưới 12 tháng có phải thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án hay không? Cụ thể thủ tục đó như thế nào?

Trần Hoài Linh| 08/04/2024| Đã trả lờiPhản ánh về việc Tỷ lệ biểu quyết trong công ty TNHH

Nội dung kiến nghị:

Trong quá trình áp dụng Luật Doanh nghiệp 2020, chúng tôi gặp vướng mắc như sau:
Khoản 1 Điều 58 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về điều kiện họp Hội đồng thành viên: “Cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu từ 65% vốn điều lệ trở lên; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định (...)”. Với quy định này, chúng tôi nên hiểu theo cách diễn giải nào dưới đây:
Tỷ lệ quy định trong Điều lệ bắt buộc phải tối thiểu bằng 65%, hay là Điều lệ có thể quy định một tỷ lệ lớn hơn, nhỏ hơn hoặc bằng 65%? Nếu Điều lệ không quy định, doanh nghiệp sẽ áp dụng tỷ lệ 65% trở lên theo Luật Doanh nghiệp?

 

Công ty TNHH Stephen Gould Việt Nam | 08/04/2024| Đã trả lờiPhản ánh về việc Hướng dẫn thủ tục xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Nội dung kiến nghị:

Đề nghị hướng dẫn thủ tục xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư đã chấm dứt hoạt động nhưng tổ thức kinh tế thực hiện dự án tiếp tục hoạt động và không thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp.

Trần Thị Huệ Khanh| 08/04/2024| Đã trả lờiPhản ánh về việc Thủ tục đầu tư của quỹ thành viên có 80% vốn nước ngoài

Nội dung kiến nghị:

Chúng tôi là Quỹ thành viên đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ thành viên. Quỹ chúng tôi có 80% là vốn nước ngoài và hiện đang muốn mua 100% cổ phần tại công ty cổ phần Việt Nam chưa niêm yết.
Theo chúng tôi tìm hiểu, Quỹ thành viên là một tổ chức kinh tế (Khoản 21 Điều 3 Luật Đầu tư 2020) và được phép đầu tư mua cổ phần, cổ phiếu của công ty cổ phần, phần vốn góp tại công ty trách nhiệm hữu hạn (Khoản 2 và Khoản 4 Điều 5 Thông tư số 98/2020/TT-BTC).
Bên cạnh đó, Điểm đ Khoản 1 Điều 58 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP quy định về hồ sơ thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết yêu cầu phải có văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
Từ các căn cứ trên, chúng tôi hiểu rằng, để Quỹ thành viên với 80% vốn nước ngoài đầu tư mua 100% cổ phần tại công ty chưa niêm yết thì trước hết Quỹ thành viên phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp.
Vậy, mong Quý cơ quan sớm có xác nhận và hướng dẫn cụ thể để Quỹ thành viên chúng tôi có thể đầu tư sớm.

 

Trần Thị Huệ Khanh| 08/04/2024| Đã trả lờiPhản ánh về việc Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn mở công ty TNHH

Nội dung kiến nghị:

Tôi đại diện cho 2 nhà đầu tư (Pháp và Thụy Sĩ) muốn đầu tư mở công ty TNHH tại Quảng Nam. Các nhà đầu tư muốn kinh doanh mở phòng gym.

Hiện tôi đã kiểm tra Biểu cam kết của Việt Nam tại Hiệp dịnh WTO và Hiệp định EVFTA nhưng đều không thấy cam kết rõ ràng.

https://vietnaminvest.gov.vn/SitePages/News_Detail.aspx?ItemId=239 tại Cổng Thông tin quốc gia về đầu tư cũng không ghi rõ là Việt Nam cấm hay có điều kiện hạn chế gì đối với các nhà đầu tư đến từ Thụy Sĩ và Pháp đầu tư vào Việt Nam.

Cho tôi hỏi, các nhà đầu tư có được góp vốn mở công ty TNHH với ngành nghề là mở phòng gym hay không?

Ông/Bà Lê Văn Hoàn và Nguyễn Thị Thúy Vi| 04/04/2024| Đã trả lờiPhản ánh về việc Xác nhận tư cách pháp nhân của Ngân hàng

Nội dung kiến nghị:

(Nội dung câu hỏi xem file đính kèm)

Ngọc Tân| 06/02/2024| Đã trả lờiPhản ánh về việc Đánh giá hợp đồng tương tự của nhà thầu

Nội dung kiến nghị:

Cơ quan chúng tôi đang mời thầu 01 gói thầu xây lắp trong đó yêu cầu hợp đồng như sau:

- Công trình có loại kết cấu đường láng nhựa, cấp IV, có giá trị là 7.757.522.000 đồng.

- Công trình có loại kết cấu cống thoát nước (đường ống/cống thoát nước), cấp IV, có giá trị là 7.895.376.000 đồng.

Tôi xin hỏi, trường hợp nhà thầu dự thầu kê khai có 01 hợp đồng (đạt yêu cầu về loại và cấp công trình) trong đó bao gồm cả đường láng nhựa (giá trị phần đường 10 tỷ đồng) và cống thoát nước (giá trị phần cống thoát nước 9 tỷ đồng) thì có đạt yêu cầu về hợp đồng tương tự của gói thầu hay không? Hay bắt buộc phải có đủ số lượng 01 hợp đồng đường và 01 hợp đồng cầu như yêu cầu của E-HSMT nêu trên?

Lê Anh Điệt| 06/02/2024| Đã trả lờiPhản ánh về việc Áp dụng Luật Đấu thầu

Nội dung kiến nghị:

Theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 có hiệu lực từ ngày 1/1/2024 thì việc lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp đối với dự án đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước là thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Đấu thầu.

Tuy nhiên, định nghĩa về doanh nghiệp nhà nước tại Điều 88 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thì doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Công ty tôi là công ty A do công ty mẹ “công ty B” nắm giữ 51% vốn điều lệ, công ty mẹ do Tập đoàn kinh tế nhà nước nắm giữ 65% vốn điều lệ.

Vậy, công ty tôi “công ty A” có phải là công ty nhà nước hay không? Công ty tôi “công ty A” có thuộc phạm vi phải áp dụng Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 có hiệu lực từ ngày 1/1/2024?

Nếu công ty tôi “công ty A” không thuộc phạm vi phải áp dụng Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 có hiệu lực từ ngày 1/1/2024 thì có thể vận dụng luật để xây dựng quy chế đầu tư, xây dựng của công ty với hình thức và quy trình lựa chọn nhà thầu thực hiện việc đầu tư xây dựng cho các hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu và không hạn mức đối với các gói thầu. Tùy theo hình thức lựa chọn nhà thầu để áp dụng các nội dụng cho phù hợp và bảo đảm cạnh tranh trong đấu thấu. Trong quá trình xét chọn nhà thầu bộ phận xét thầu có trách nhiệm xem xét năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu.

Cho tôi hỏi, với các hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu và không hạn mức đối với các gói thầu thì công ty tôi có vi phạm Luật Đấu thầu không? Tại sao? Hạn mức đầu tư “công ty A” công ty tôi khi đầu tư dự án bao nhiêu % vốn điều lệ thì phải áp dụng Luật Đấu thầu?

Hoàng Xuân Hòa| 06/02/2024| Đã trả lờiPhản ánh về việc Tình huống trong lựa chọn nhà thầu

Nội dung kiến nghị:

Hiện nay, đơn vị tôi (bên mời thầu) đang đánh giá hồ sơ dự thầu xây dựng, trong đó hồ sơ yêu cầu về nội dung hợp đồng tương tự, quy định:

“Từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu 1 công trình có: loại kết cấu công trình giao thông, kết cấu mặt đường thảm nhựa, được đầu tư từ vốn ngân sách Nhà nước, cấp IV có giá trị là: 1.330.597.000 VND với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý hoặc nhà thầu phụ”.

Nhà thầu A tham dự gói thầu với tư cách nhà thầu độc lập. Theo nội dung hồ sơ dự thầu của nhà thầu A đã nộp, nhà thầu kê khai đề xuất 02 hợp đồng tương tự như sau:

Hợp đồng tương tự số 1 là hợp đồng công trình giao thông cấp IV có đầy đủ kết cấu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, tuy nhiên phần nội dung yêu cầu về tính chất hạng mục tương tự (là thi công kết cấu mặt đường thảm nhựa) thì nhà thầu A không thi công, phần công việc này do nhà thầu liên danh khác thi công.

Do hợp đồng số 01 này nhà thầu không thi công hạng mục thảm nhựa như yêu cầu trong hồ sơ mời thầu. Nhà thầu đề xuất thêm 01 hợp đồng tương tự số 02 với tính chất tương tự theo yêu cầu hồ sơ mời thầu (hợp đồng này nhà thầu có thi công mặt đường bê tông nhựa) nhưng giá trị thấp hơn giá trị yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Cho tôi hỏi, trường hợp nhà thầu A đề xuất dự thầu gồm hợp đồng số 01 và hợp đồng số 02 như trên có được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về hợp đồng tương tự của yêu cầu hồ sơ mời thầu hay không?

Hiển thị từ 1 đến 10 trong 137 bản ghi
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10      
Cao Thị Vân Anh| 21/08/2023| Đã hoàn thànhPhản ánh về việc Nhà đầu tư nước ngoài rất khó khăn khi làm thủ tục đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầy tư

Nội dung kiến nghị: Tôi là người được giao nhiệm vụ thay mặt công ty làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Từ ngày 17/7/2023, Tôi lên chương trình Fdi.gov.vn làm thủ tục đăng ký để được đăng nhập vào hệ thống, kê khai trực tuyến các thông tin về dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư. Tuy nhiên, dù nỗ lực đăng ký theo đúng hướng dẫn và đã nhận được kết quả "thông tin đăng ký thành công, chúng tôi đã gửi email xác nhận" thì đến nay, 20/7/2023, tôi cũng không được nhận email nào từ Fdi.gov.vn. Do đó, tôi không thể Đăng nhập, kê khai trực tuyến hồ sơ (dù đã nỗ lực đủ mọi cách trên chương trình; trong khi đó, các chương trình hành chính công của các cơ quan hành chính khác tôi vẫn thực hiện đăng ký thành công và được gửi email kích hoạt rất nhanh chóng). Vì thế, tôi không được phòng kinh tế đối ngoại - Sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM (bộ phận 1 cửa) tiếp nhận hồ sơ bản giấy. Tôi cho rằng có vấn đề sự cố chương trình Fdi.gov.vn, tôi đã gọi điện, email đến tất cả các thông tin công khai hỗ trợ của Bộ kế hoạch và đầu tư (MPI) để mong được hỗ trợ. Kết quả, email trên website của MPI và Fdi.gov.vn đều bị trả về (với thông báo máy chủ không tìm được), số điện thoại hỗ trợ tắt máy, không liên lạc được, tôi liên hệ đến số điện thoại của vụ kinh tế đối ngoại của MPI thì được chỉ dẫn liên hệ đến các số điện thoại khác để hỏi (tổng cộng tôi được chỉ dẫn đến 5 số điện thoại khác nhau) nhưng kết quả vẫn chỉ là các số máy không liên lạc được. Kính mong các cấp lãnh đạo của Bộ kế hoạch và đầu tư, Vụ kinh tế đối ngoại - Bộ kế hoạch và đầu tư, xem xét giải quyết trường hợp của tôi. Vụ việc này nếu cứ kéo dài thì gây ách tắc trong hoạt động kinh doanh của nhà đầu tư rất nhiều. Tôi là người Việt Nam mà không thể và không biết làm như thế nào để tìm được bộ phận có thẩm quyền giải quyết (dù rằng Luật đầu tư có quy định và hệ thống hành chính công đã phát triển) thì thực sự các nhà đầu tư nước ngoài sẽ không biết làm như thế nào để đăng ký hoạt động đầu tư đúng quy định pháp luật. Trân trọng cảm ơn.

CÔNG TY CỔ PHẦN POLI LAND| 14/08/2023| Đã hoàn thànhPhản ánh về việc Kiến nghị kết quả đấu thầu

Nội dung kiến nghị:

Công ty Cổ phần Poliland kiến nghị kết quả đấu thầu gói thầu có số TBMT: IB2300023950, mở thầu ngày 06/03/2023; Gói thầu “Thi công xây dựng công trình + Thiết bị PCCC; Dự án: Phòng khám đa khoa khu vực xã Mường Bo, thị xã Sa Pa”.

Trần Thị Loan| 07/08/2023| Đã hoàn thànhPhản ánh về việc Thủ tục hành chính đăng ký văn phòng đại diện

Nội dung kiến nghị: Công ty tnhh Oucanyon furniture Việt Nam. Số đăng ký kinh doanh 4300865869. Địa chỉ :Khu Vsip Quảng Ngãi. Kính gửi Bộ kế hoạch và Đầu tư. Công ty chúng tôi cần được giải quyết vấn đề thủ tục hồ sơ đăng ký văn phòng đại diện khác tỉnh của DN FDI vốn Singapore, người đứng đầu là hộ chiếu nước ngoài quốc tịch Trung Quốc. Từ tháng 6/2023 đến nay Tôi đã nhiều lần gửi hồ sơ xin đăng ký văn phòng đại diện ở Đà Nẵng theo cả hai phương thức trực tuyến và trực tiếp, nhưng điều bị từ chối, vì yêu cầu dịch và công chứng hộ chiếu người đứng đầu văn phòng đại diện. Tôi đã tìm cơ quan công chứng cho hộ chiếu Trung Quốc nhưng không được, trong khi đó cơ quan Sở Kế hoạch và đầu tư lại yêu cầu phải có công chứng. Vậy, Tôi xin hỏi làm thế nào để đăng ký được văn phòng đại diện? Trong khi Đơn vị đã hoạt động sản xuất tại Khu Vsip Quảng Ngãi từ năm 2021, Tại sao không có sự thống nhất trong cách xử lý thủ tục hành chính, tại sao quy định của Cơ quan ban ngành không có sự linh động để đưa ra hướng giải quyết cho nhà đầu tư nước ngoài. Chúng tôi cần sự chỉ đạo từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn cho Sở kế hoạch đầu tư Đà nẵng để Đơn vị được đăng ký văn phòng đại diện. Xin chân thành cảm ơn.

Nguyễn Đức Thảo| 13/07/2023| Đã hoàn thànhPhản ánh về việc Về việc xem xét lại việc hủy hồ sơ trên dịch vụ công trực tuyến tại huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre

Nội dung kiến nghị: ĐƠN PHẢN ÁNH Về việc xem xét lại việc hủy hồ sơ trên dịch vụ công trực tuyến Tôi tên: Nguyễn Đức Thảo, sinh năm: 1978 CCCD số: 083078005043 cấp ngày 14/10/2022 tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội Nơi cư trú: G35, khu phố 3, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre Nay tôi làm đơn này gửi đến cơ quan để trình bày và kiến nghị xem xét về việc nộp hồ sơ trực tuyến qua dịch vụ công trực tuyến, như sau: Vào ngày 12/7/2023, tôi có nộp hồ sơ thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, Hồ sơ số: 000.0025.H07-2307142-0001, mức độ DVC: toàn trình. Đến ngày 13/7/2023, tôi nhận được tin nhắn từ hệ thống Dịch vụ công trả lời với nội dung: Hồ sơ: 000.0025.H07-2307142-0001 đã bị hủy bởi Vo Phuong Thuy. Lý do hủy: Thủ tục tiếp nhận hồ sơ trực tuyến chỉ áp dụng đối với thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh. Điều này có nghĩa là các thủ tục kinh doanh khác gồm: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tạm dừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh sẽ không giải quyết tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến như hệ thống dịch vụ công đã đưa lên. Qua sự việc trên tôi kiến nghị quý cơ quan xem xét trả lời một số thắc mắc sau: - Vì sao tại huyện Mỏ Cày Bắc chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh, các thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký kinh doanh thì không được tiếp nhận? hệ thống dịch vụ công trực tuyến đưa ra có còn ý nghĩa không? - Việc không tiếp nhận và hủy hồ sơ như nêu trên có đi ngược chủ trương hiện nay của Đảng, Nhà nước hay không? Mới đây HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND ngày 05/7/2023 trong đó khuyến khích nộp hồ sơ trực tuyến sẽ được giảm 50% lệ phí. - Cuối cùng tôi đề nghị, nếu tôi nộp hồ sơ đúng thủ tục trên hệ thống dịch vụ công thì có văn bản xin lỗi và tiếp nhận giải quyết đúng thủ tục, thời gian quy định. Rất mong quý cơ quan chỉ đạo giải quyết. Ngày 13 tháng 7 năm 2023 Người đứng đơn Nguyễn Đức Thảo

CÔNG TY TNHH CEKINDO BUSINESS INTERNATIONAL| 13/07/2023| Đã hoàn thànhPhản ánh về việc Xác định các thủ tục cần thực hiện khi kinh doanh bất động sản của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Nội dung kiến nghị:

Chúng tôi là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, có trụ sở chính tại Tp. Hồ Chí Minh (thông tin chi tiết tài liệu đính kèm) Bằng công văn này, chúng tôi kính mong Quý cơ quan hướng dẫn chi tiết về việc đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và các thủ tục đăng ký kinh doanh cho các địa điểm cho thuê lại của Công ty, cụ thể như sau:

1. Về điều kiện kinh doanh bất động sản (hoạt động thuê và cho thuê lại) của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

a) Cơ sở pháp lý: Tại trang thông tin (website) của Bộ Kế hoạch và đầu tư đã nêu rõ đối với hoạt động kinh doanh bất động sản thì “Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh bất động sản theo phạm vi kinh doanh theo quy định tại khoản 3, Điều 11 Luật kinh doanh bất động sản” .

b) Xét rằng: - Công ty chúng tôi đã được cấp Giấy CNĐKĐT có mục tiêu “Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: cho thuê nhà, công trình để cho thuê lại”.

- Công ty chúng tôi đã đăng ký ngành nghề kinh doanh mã VSIC 6810 "Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản” và được cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc thay đổi này.

- Trong quá trình tìm kiếm các đối tác cho thuê văn phòng để cho thuê lại, Công ty cam kết tuân thủ điều kiện và phạm vi kinh doanh bất động sản được quy định tại khoản 1 Điều 10 (được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 2 Điều 75 của Luật Đầu tư năm 2020), khoản 3 Điều 11 của Luật Kinh doanh bất động sản. Vậy, Công ty đã đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh bất động sản (thuê và cho thuê lại văn phòng) hay chưa? Nếu chưa, Công ty chúng tôi cần đáp ứng thêm các điều kiện nào khác?

2. Về các trường hợp cần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư liên quan đến địa điểm thực hiện dự án đầu tư.

a) Cơ sở pháp lý: Theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật đầu tư 2020 thì: “Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư”.

b) Xét rằng: Tháng 5/2023, do thay đổi địa chỉ trụ sở chính, chúng tôi đã nộp hồ sơ đăng ký điều chỉnh thông tin trên Giấy CNĐKĐT, cụ thể là điều chỉnh "Địa điểm thực hiện dự án đầu tư" từ địa chỉ hiện tại sang địa chỉ trụ sở mới tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, Công ty/nhà đầu tư đã nhận được yêu cầu từ cơ quan cấp Giấy CNĐKĐT yêu cầu công ty giải trình phân chia rõ khu vực nào trong phần diện tích thuê làm (a) địa điểm thực hiện mục tiêu "Kinh doanh bất động sản" và (b) địa điểm thực hiện các mục tiêu còn lại cho cùng một địa chỉ này, và chỉ được thực hiện kinh doanh bất động sản ở những địa điểm nêu tại Giấy CNĐKĐT. Về phương thức thực hiện hoạt động kinh doanh bất động sản (thuê và cho thuê văn phòng), Công ty không đầu tư lĩnh vực kinh doanh bất động sản như thuê, mua đất, xây dựng bất động sản để kinh doanh mà chỉ hoạt động trong phạm vi dịch vụ cho thuê lại văn phòng.

Theo nghiên cứu của Công ty, Luật Đầu tư 2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan chưa có quy định cụ thể nào hướng dẫn cách đăng ký "Địa điểm thực hiện dự án đầu tư" trên Giấy CNĐKĐT đối với từng mục tiêu hoạt động. Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 3, Điều 64 của Nghị định 31/2021/NĐ-CP thì: “Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính mà không nhất thiết phải có dự án đầu tư. Hồ sơ, trình tự và thủ tục lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của tổ chức kinh tế thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế.” Vậy, nay kính nhờ Quý cơ quan hướng dẫn và làm rõ:

(i) Cơ sở pháp lý, quy định liên quan đến nội dung “Địa điểm thực hiện dự án đầu tư” cần phải đăng ký trên Giấy CNĐKĐT để Công ty có cơ sở tuân thủ và thực hiện đúng?

(ii) Công ty chỉ cần đăng ký địa điểm thực hiện dự án đầu tư là địa chỉ trụ sở chính của Công ty hay phải đăng ký, cập nhật tất cả địa điểm và diện tích cụ thể đối với mục tiêu hoạt động kinh doanh bất động sản (thuê và cho thuê lại văn phòng) và/hoặc các mục tiêu khác vào Giấy CNĐKĐT?

(iii) Công ty hiểu rằng Công ty cần đăng ký “địa điểm thực hiện dự án đầu tư” tại trụ sở chính và có thể thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại các địa điểm khác thì được phép hoạt động tất cả mục tiêu dự án mà không cần điều chỉnh Giấy CNĐKĐT theo quy định tại khoản 3, Điều 64 của Nghị định 31/2021/NĐ-CP đúng hay sai?

3. Về việc thực hiện các quy định liên quan đến đăng ký doanh nghiệp. Công ty dự kiến sẽ mở rộng hoạt động kinh doanh bất động sản bằng cách thuê và cho thuê lại văn phòng tại một số địa điểm ngoài trụ sở chính, vì vậy, mong Quý cơ quan hướng dẫn các thủ tục liên quan, cụ thể như sau:

a) Trường hợp Công ty cho thuê lại một phần của trụ sở chính Công ty và/hoặc văn phòng tại các địa điểm khác ngoài trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh, Công ty có cần thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại các địa điểm, khu vực cho thuê lại này hay không? Hay Công ty chỉ cần có hợp đồng thuê với bên cho thuê tại các địa điểm này?

b) Trường hợp Công ty thuê và cho thuê lại văn phòng ở một số tỉnh thành khác ngoài Tp. Hồ Chí Minh (dự kiến là các thành phố như: Hà Nội, Đà Nẵng, …) thì Công ty cần thực hiện thủ tục nào? Có cần điều chỉnh Giấy CNĐKĐT của Công ty không? Cơ quan nào sẽ cấp phép cho hoạt động này của Công ty?

Chu Việt Tuấn Anh| 13/07/2023| Đã hoàn thànhPhản ánh về việc Thống nhất về quy định hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên toàn quốc

Nội dung kiến nghị:

Hiện nay, theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, đối với 1 số thủ tục hành chính của doanh nghiệp, kèm theo các hồ sơ phải nộp là "nghị quyết, quyết định" và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; "nghị quyết, quyết định" của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh. (Ví dụ: Khoản 2, Điều 66 Nghị định 01/2021/NĐ-CP). Việc quy định "nghị quyết, quyết định" dẫn đến sự áp dụng pháp luật không thống nhất tại các phòng đăng ký kinh doanh trên cả nước, cụ thể: - 1 số phòng đăng ký kinh doanh cho rằng doanh nghiệp nộp nghị quyết hoặc quyết định của doanh nghiệp; - 1 số phòng đăng ký kinh doanh cho rằng doanh nghiệp phải nộp cả 02 văn bản là nghị quyết và quyết định do quy định của luật hiện hành là nghị quyết, quyết định. Việc quy định như trên dẫn tới khi thực hiện thủ tục thì việc áp dụng pháp luật tại mỗi khu vực là khác nhau, gây khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp cũng như gây phiền hà khi phải thực hiện 02 văn bản cho cùng 1 mục đích và nội dung. Vì vậy, kính đề nghị Quý cơ quan có văn bản trả lời/văn bản hướng dẫn nhằm thống nhất quy định nêu trên để áp dụng thực hiện trên toàn quốc một cách thống nhất, thượng tôn quy định pháp luật cũng như tránh viêc gây phiền hà cho công dân/doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính.

CÔNG TY TNHH INCORP VIỆT NAM| 13/07/2023| Đã hoàn thànhPhản ánh về việc Quá thời hạn trả lời Phản ánh kiến nghị

Nội dung kiến nghị: Kính gửi: BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Ngày 15 tháng 6 năm 2023, CÔNG TY TNHH INCORP VIỆT NAM ("Công ty") có gửi 01 (một ) Phản ánh, kiến nghị về việc "Xác định các thủ tục cần thực hiện khi kinh doanh bất động sản của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài", mã PAKN là PAKN.20230615.0125. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử chính phủ (Ban hành kèm theo Quyết định số 574/QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ) quy định về Thời hạn xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị: Thời hạn xử lý, trả lời phản ánh, kiến nghị là 20 ngày kể từ ngày nhận được phản ánh, kiến nghị, trường hợp hết thời hạn này mà chưa xử lý xong, định kỳ cứ sau 07 ngày các bộ, ngành, địa phương cập nhật tình hình xử lý vào Hệ thống thông tin để thông tin cho người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, cho đến hôm nay, ngày 13/7/2023, đã quá thời hạn 20 ngày, nhưng Công ty chúng tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ Công văn trả lời nào từ Bộ Kế Hoạch và Đầu tư cũng như thông tin cập nhật đến email và số điện thoại của doanh nghiệp. Kính mong Quý cơ quan xem xét phản hồi Công văn sớm nhất có thể để Doanh nghiệp có cơ sở thực hiện đúng quy định pháp luật. Trân trọng cảm ơn.

Kiều Tiến Long| 25/06/2023| Đã hoàn thànhPhản ánh về việc Loại bỏ các chứng chỉ như ISO

Nội dung kiến nghị: Kính gửi, Với kinh nghiệm quản lý gần 20 và trải qua nhiều năm dạy học, tôi nhận thấy hiện này các DN Vn đang lãng phí nhiều tiền cho nhưng chứng chỉ như ISO, ISO giai đoạn đầu được tung hô như một cách làm nâng cao chất lượng sản phẩm và quản lý DN cho nên trong các yêu cầu về Hồ sơ năng lực và đầu thầu được mặc nhiên coi ISO là điều kiện kiên quyết để đánh giá năng lực nhà thầu. Nhưng càng về sau càng cho thấy các tổ chức cấp chứng chỉ ISO trên lên vô ích, họ chỉ cần tiền và tiền còn không tham tập huấn, huấn luyện hệ thống cho DN, cấp chứng chỉ vô tội vạ và thu tiền. Theo tôi nên bỏ nhưng điều kiện kiên quyết DN phải các có các chứng chỉ này đi và nếu chăng chỉ là tham khảo, còn DN ai muốn làm chứng chỉ này thì họ sẽ tự làm khi thấy Chứng chỉ có ý nghĩa với DN.

Nguyễn Đình Sang| 22/06/2023| Đã hoàn thànhPhản ánh về việc Quy định trong lĩnh vực của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần rà soát hoàn thiện

Nội dung kiến nghị: Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hôm nay tôi phản ánh 2 vấn đề trong phạm vi lĩnh vực đầu tư nước ngoài. 1. Trước hết, tại một văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư vào năm 2021 cho biết Cổng thông tin quốc gia về đầu tư có tên miền là https://vietnaminvest.gov.vn và Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư có tên miền là https://fdi.gov.vn. Tuy nhiên hiện nay, năm 2023 địa chỉ tên miền Cổng thông tin quốc gia về đầu tư https://vietnaminvest.gov.vn không truy cập được (hình ảnh gửi kèm). Còn địa chỉ tên miền của Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư https://fdi.gov.vn thì chưa được luật hóa trong một văn bản quy phạm pháp luật, chưa chưa mang tính chính danh. Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại và cho biết chính xác địa chỉ của Cổng thông tin quốc gia về đầu tư và Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư hiện nay là gì, cùng với việc sớm đưa vào các văn bản quy phạm pháp luật để mang tính chính thống và khẳng định hiệu lực pháp lý. 2. Thứ hai, về thủ tục đăng ký đầu tư có quy định chưa rõ ràng, có nhiều cách hiểu khác nhau trong việc thi hành. Cụ thể, tại Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, Điều 40, khoản 2, điểm g có nêu: "Cơ quan đăng ký đầu tư cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 15 ngày (không bao gồm thời gian nhà đầu tư nộp bộ hồ sơ giấy để đối chiếu với hồ sơ điện tử) kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ nếu nội dung đối chiếu thống nhất", đây là một quy định có văn phong khá lủng củng, gây nhiều cách hiểu khác nhau. Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ sửa đổi lại nội dung này để cho rõ nét: Cách hiểu thứ 1: Cấp GCNĐKĐT trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ giấy. Cách hiểu thứ 2: Cấp GCNĐKĐT trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo hồ sơ đủ điều kiện, trừ đi thời gian chờ nhận bản giấy. Cách hiểu thứ 3: (...) __ Trân trọng cảm ơn.

Nguyễn Thị Thu| 02/03/2023| Đã hoàn thànhPhản ánh về việc Bộ danh mục thủ tục hành chính

Nội dung kiến nghị:

Hiện nay, thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đầu tư, đăng ký doanh nghiệp.... của Bộ Kế hoạch và Đầu tư có rất nhiều. Công dân, tổ chức không biết thủ tục hành chính nào thuộc Bộ xử lý, Tỉnh xử lý, Huyện xử lý, Xã - phường xử lý...., Tra cứu trên website của Bộ Kế hoạch đầu tư chỉ là các quyết định công bố các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, ban hành mới... của từng thủ tục. Công dân đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố list danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại các cấp (Bộ, Tỉnh, Huyện, Xã phường...) làm căn cứ để công dân nộp hồ sơ đúng nơi theo yêu cầu. Tránh để công dân lên tỉnh thì bảo về huyện, xuống huyện thì bảo về xã...

Hiển thị từ 1 đến 10 trong 21 bản ghi
  1 2 3   
Anh Anh| 23/11/2023| Đã trả lờiPhản ánh về việc Giải đáp thắc mắc trong Luật Doanh nghiệp

Nội dung kiến nghị:

Tôi hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến tư vấn pháp luật, khi xem về Tiêu chuẩn Tổng giám đốc doanh nghiệp Nhà nước thấy có điểm như sau:

Tại sao trong Luật Doanh nghiệp 2020  (Điều 64 và 162) quy định : “Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên và công ty cổ phần có vốn Nhà nước chiếm chi phối, để đảm bảo khách quan thì Tổng giám đốc công ty con không được là người có quan hệ gia đình với Kiểm soát viên công ty mẹ.”

Vậy tại sao với công ty TNHH một thành viên là công ty con 100% vốn của doanh nghiệp Nhà nước lại không quy định tiêu chuẩn Tổng giám đốc như vậy?

Ví dụ: Công ty A là công ty con 100% vốn của công ty B (B là công ty cổ phần có trên 51% vốn của Nhà nước) thì Tổng giám đốc của A có được là người có quan hệ gia đình với Kiểm soát viên của công ty B hay không?

 

Nguyễn Huế| 23/11/2023| Đã trả lờiPhản ánh về việc Hướng dẫn việc giảm vốn doanh nghiệp và dự án đầu tư

Nội dung kiến nghị:

Hiện tại, tôi đang tiến hành thủ tục giảm vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cũng như vốn góp thực hiện dự án đầu tư trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của công ty TNHH Một thành viên. Tuy nhiên, qua quá trình nghiên cứu, chuẩn bị hồ sơ có một số vấn đề như sau, kính đề nghị Bộ Kế hoạch và đầu tư có hướng dẫn cụ thể để công ty tôi có thể chuẩn bị hồ sơ giảm vốn nhanh chóng:

1. Về giảm vốn điều lệ: Do chủ sở hữu doanh nghiệp là cá nhân nước ngoài, thiếu hiểu biết pháp luật Việt Nam nên đã không góp vốn  điều lệ đúng thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà thực hiện góp vốn thành nhiều đợt khác nhau sau thời điểm 90 ngày này (cụ thể thành lập ngày 04/5/2022 nhưng góp vốn vào các thời điểm 10/8/2022, 22/12/2022 và 31/8/2023). Vậy giờ doanh nghiệp có thể thực hiện giảm vốn điều lệ bằng tổng số vốn thực góp tại thời điểm này được không? Doanh nghiệp có bị phạt vi phạm hành chính không và mức phạt theo quy định nào?

2. Vốn góp thực hiện dự án theo ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bằng chính vốn điều lệ của doanh nghiệp, do đó doanh nghiệp không thực hiện góp vốn điều lệ đúng hạn nên không góp vốn thực hiện dự án đúng hạn (vì thời hạn góp vốn thực hiện dự án trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư quy định cũng là 90 ngày kể từ ngày tổ chức kinh tế thực hiện dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp). Hiện tại, doanh nghiệp muốn điều chỉnh giảm số vốn góp thực hiện dự án bằng chính số vốn điều lệ thực góp, vậy xin hỏi: Nếu doanh nghiệp đã giảm vốn điều lệ như mục 1 và bị xử phạt vi phạm hành chính vì hành vi không góp vốn điều lệ đúng hạn rồi thì doanh nghiệp có thể bị xử phạt vì vi phạm thời hạn góp vốn đầu tư nữa không?

Trên đây là những vướng mắc của tôi trong việc lên kế hoạch giảm vốn của doanh nghiệp, hiện tại doanh nghiệp đang hoạt động, có doanh thu và cung cấp việc làm cho nhiều người lao động, do đó kính đề nghị Quý Bộ sớm có hướng dẫn để tôi có thể thực hiện giảm vốn cho công ty nhanh chóng, bảo đảm việc tuân thủ của doanh nghiệp tại Việt Nam.

Tỉnh Hà Nam| 21/11/2023| Đã trả lờiPhản ánh về việc Đề xuất xem xét sửa đổi Nghị định số 25/2020/NĐ-CP

Nội dung kiến nghị:

Quy trình lựa chọn nhà đầu tư, triển khai thực hiện các dự án có sử dụng đất (đặc biệt là nhóm dự án khu đô thị, nhà ở…): Hiện nay, theo quy định Luật Đầu tư 2020, có 03 hình thức lựa chọn nhà đầu tư (khoản 1 Điều 29); các quy định về Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án sử dụng đất phải qua bước đánh giá sơ bộ năng lực kinh nghiệm (quy định tại Điều 13 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP; sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 108 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP).

* Trường hợp có 01 nhà đầu tư đáp ứng sơ bộ năng lực kinh nghiệm được chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định Luật Đầu tư; trình tự, thủ tục được thực hiện theo Điều 29, Điều 30 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP; hồ sơ, nội dung thẩm định theo Điều 33 Luật Đầu tư 2020. Tuy nhiên, theo Quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư “Yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm chỉ được nêu các nội dung nhằm mục đích duy nhất là lựa chọn nhà đầu tư đáp ứng sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm; không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà đầu tư hoặc tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà đầu tư gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng”. Do vậy trường hợp chỉ có 01 nhà đầu tư đáp ứng sơ bộ năng lực kinh nghiệm chưa được coi là đã tham gia đấu thầu; song tại Điều 29 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP lại hướng dẫn trình tự công nhận nhà đầu tư theo khoản 3 Điều 29 Luật Đầu tư; điều này dẫn đến mâu thuẫn khi triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án, gây khó khăn trong thực hiện các thủ tục tiếp theo của nhà đầu tư theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 33 Luật Đầu tư “khả năng đáp ứng điều kiện giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư;…”.                                

Như vậy bước đánh giá sơ bộ năng lực kinh nghiệm của nhà đầu tư chỉ mang tính chất khảo sát sự quan tâm của các nhà đầu tư và xác định hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước/quốc tế, không mang ý nghĩa xác định danh sách ngắn để rút ngắn quy trình tại bước đấu thầu do bước đánh giá hồ sơ dự thầu tiếp tục phải đánh giá hồ sơ năng lực kinh nghiệm của các nhà đầu tư ngoài danh sách nhà đầu tư đã qua bước đánh giá sơ bộ, làm kéo dài thời gian thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, gây khó khăn trong trường hợp chỉ có một nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ năng lực kinh nghiệm.

Kiến nghị: Đề xuất xem xét sửa đổi Nghị định 25/2020/NĐ-CP, trong đó bỏ bước đánh giá yêu cầu sơ bộ năng lực kinh nghiệm, sau khi quyết định chủ trương đầu tư, đăng tải danh mục dự án mời gọi các nhà đầu tư quan tâm và triển khai thực hiện ngay các trình tự đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Tỉnh Nghệ An| 21/11/2023| Đã trả lờiPhản ánh về việc Thẩm quyền quyết định việc kéo dài thời gian bố trí vốn và kéo dài thời gian giải ngân vốn ngân sách địa phương

Nội dung kiến nghị:

Về thẩm quyền quyết định việc kéo dài thời gian bố trí vốn và kéo dài thời gian giải ngân vốn NSĐP (bao gồm NS tỉnh, NS huyện, NS xã): Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu dự thảo sửa đổi theo hướng quy định HĐND cấp nào quyết định việc kéo dài thời gian bố trí vốn và kéo dài thời gian giải ngân nguồn NSĐP cấp đó.

 

Tỉnh Thanh Hóa| 21/11/2023| Đã trả lờiPhản ánh về việc Kéo dài thời gian giải ngân của nguồn vốn thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Nội dung kiến nghị:

Kính đề nghị Chính phủ xem xét báo cáo Quốc hội cho phép kéo dài thời gian giải ngân của nguồn vốn thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sang năm 2024 và năm 2025

 

Tỉnh Bình Thuận| 21/11/2023| Đã trả lờiPhản ánh về việc Cơ chế quy định cụ thể việc thực hiện dự án BOT trong Khu Công nghiệp

Nội dung kiến nghị:

Chưa có cơ chế quy định cụ thể việc thực hiện dự án BOT trong KCN nên gây khó khăn cho tỉnh và nhà đầu tư. Do đó, kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công thương hướng dẫn cụ thể để tỉnh triển khai thực hiện khi các dự án BOT (Nhà máy nhiệt điện LNG Sơn Mỹ 1, LNG Sơn Mỹ 2) thực hiện trong KCN Sơn Mỹ 1 là dự án thứ cấp và thực hiện thủ tục thuê lại đất của nhà đầu tư hạ tầng KCN, đảm bảo điều kiện và thời gian sử dụng đất của nhà đầu tư BOT dù KCN có thay đổi chủ đầu tư hoặc dự án KCN phải thu hồi chủ trương đầu tư.

Tỉnh Bình Thuận| 21/11/2023| Đã trả lờiPhản ánh về việc Thẩm quyền quyết định kéo dài thời gian thực hiện dự án thuộc thẩm quyền cấp huyện

Nội dung kiến nghị:

Một số dự án theo phân cấp thuộc thẩm quyền của cấp huyện phê duyệt (chủ trương, phê duyệt dự án và bố trí vốn thực hiện) đã hết thời gian bố trí vốn theo quy định nhưng vì lý do khách quan chưa thể thực hiện hoàn thành dự án. Đề nghị có hướng dẫn thẩm quyền quyết định kéo dài thời gian thực hiện dự án thuộc thẩm quyền cấp huyện hết thời hạn bố trí vốn để địa phương có căn cứ thực hiện.

Tỉnh Bình Thuận| 21/11/2023| Đã trả lờiPhản ánh về việc Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án

Nội dung kiến nghị:

Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, sau khi dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và trong quá trình triển khai thực hiện dự án có phát sinh, xử lý kỹ thuật làm điều chỉnh quy mô đầu tư dự án nhưng không làm vượt tổng mức đầu tư dự án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt trong chủ trương đầu tư dự án thì có phải thực hiện việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Kiến nghị Bộ KHĐT hướng dẫn cụ thể trường hợp phải thực hiện việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Tỉnh Bình Thuận| 21/11/2023| Đã trả lờiPhản ánh về việc Hướng dẫn cụ thể việc chấm dứt hoạt động dự án

Nội dung kiến nghị:

Về thu hồi dự án: Theo quy định tại điểm a khoản 2 Luật Đầu tư: “2. Cơ quan đăng ký đầu tư chấm dứt hoặc chấm dứt một phần hoạt động của dự án đầu tư trong các trường hợp sau: a) Dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 47  của Luật này mà nhà đầu tư không có khả năng khắc phục điều kiện ngừng hoạt động”.

Đề nghị Bộ KHĐT sớm có văn bản hướng dẫn cụ thể việc chấm dứt hoạt động dự án theo quy định nêu trên để các địa phương thuận lợi trong quá trình thực hiện.

Tỉnh Bình Thuận| 21/11/2023| Đã trả lờiPhản ánh về việc Đăng tải các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp gửi đến Bộ

Nội dung kiến nghị:

Đề nghị Bộ KHĐT phối hợp với Bộ, ngành theo Quyết định số 435/QĐ-TTg ngày 24/4/2023, tổng hợp, công bố kết quả xử lý khó khăn, vướng mắc, kết quả hướng dẫn các kiến nghị của các địa phương tại một trang thông tin điện tử để các địa phương có vấn đề tương đồng có thể tham khảo thực hiện, hạn chế việc kiến nghị trùng lắp nội dung giữa các địa phương.

Hiển thị từ 1 đến 10 trong 130 bản ghi
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10