Thứ hai, 00/00/2023
°
  • (MPI) - Tại Hội nghị toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức diễn ra ngày 14/10/2019 tại Hà Nội, Giám đốc quốc gia Agriterra tại Việt Nam Harm Haverkort đã chia sẻ...

  • (MPI Portal)- Thực hiện đề tài nghị định thư giữa Việt Nam và Liên Bang Nga, sáng 19/6/2015, tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các chuyên gia Nga tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Nghiên cứu phương pháp dự báo kinh tế - xã...

  • Để Việt Nam hoàn thành mục tiêu trở thành nước công nghiệp vào năm 2020 thì kinh nghiệm của Hàn Quốc, nền kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững, sẽ mang lại bài học hữu ích.

  • Indonesia đã trải qua một thời gian dài thực hiện cải cách khối doanh nghiệp nhà nước (DNNN). Một trong những cải cách mà Chính phủ nước này đã thực hiện là thành lập Bộ DNNN để quản lý các DNNN, thay vì các Bộ chủ quản.

  • Một trong những nguyên tắc cơ bản của mua sắm công là công khai và minh bạch nhằm tăng tối đa mức độ cạnh tranh và hiệu quả sử dụng nguồn ngân sách nhà nước. Công khai và minh bạch phải được thực hiện trong suốt quy trình mua sắm, từ giai đoạn tiền đấu thấu đến trao hợp đồng, bảo đảm mọi nhà thầu...

  • TS. Thaveeporn Vasavakul, chuyên gia tư vấn quốc tế đã có thời gian dài công tác tại Việt Nam. Bà có thể sử dụng thành thạo 3 ngôn ngữ: Thái Lan, Anh, Việt. Bài viết dưới đây do chính TS. Thaveeporn Vasavakul viết bằng tiếng Việt. Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng giới thiệu...

  • Phát triển nông nghiệp để xây dựng một nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay, từ các góc cạnh khác nhau, đang là mối quan tâm chung của cả cộng đồng thế giới. Kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới về vấn đề này là bài học cho Việt Nam.

  • Trong những năm qua, trong bối cảnh thị trường toàn cầu ảm đạm bởi cuộc khủng hoảng kinh tế, những chỉ số tốt trong nền kinh tế như nợ thấp, tăng trưởng cao đã giúp Indonesia nổi lên là một địa chỉ đầu tư hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Điều này có được một phần lớn là do Chính phủ...

  • Bang Quebec, Canada có khu vực hợp tác xã phát triển mạnh hàng đầu thế giới và hợp tác xã có vai trò đặc biệt quan trọng về các mặt đối với phát triển của Bang Quebec nói riêng và Canada nói chung.

Hiển thị từ 1 đến 9 trong 9 bản ghi
  1   

Tin cùng chuyên mục